Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2013

Príloha č. 1 VZN 6-2012 (doc) Stiahnuté: 262x | 31.12.2013

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (doc) Stiahnuté: 263x | 31.12.2013

Štatút knižnice (doc) Stiahnuté: 266x | 31.12.2013

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice (doc) Stiahnuté: 275x | 31.12.2013

VZN – cintorínsky poriadok (doc) Stiahnuté: 309x | 31.12.2013

VZN – Požiarny poriadok obce (doc) Stiahnuté: 345x | 31.12.2013

VZN cintorínsky poriadok 2012 (doc) Stiahnuté: 395x | 31.12.2013

VZN o dani z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 287x | 31.12.2013

VZN o držaní psov (doc) Stiahnuté: 275x | 31.12.2013

VZN o miestnych daniach 2013 (doc) Stiahnuté: 294x | 31.12.2013

VZN o nájme bytov (doc) Stiahnuté: 470x | 31.12.2013

VZN o odpadoch 2013 (doc) Stiahnuté: 258x | 31.12.2013

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (doc) Stiahnuté: 293x | 31.12.2013

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby (doc) Stiahnuté: 269x | 31.12.2013

VZN o používaní MK (doc) Stiahnuté: 262x | 31.12.2013

VZN o určení výšky dotácie na žiaka ZŠ (doc) Stiahnuté: 277x | 31.12.2013

VZN o zab. odvádzania odpadovej vody (doc) Stiahnuté: 282x | 31.12.2013

VZN o zápise do ZŠ (doc) Stiahnuté: 260x | 31.12.2013

VZN o záväznej časti ÚP (doc) Stiahnuté: 292x | 31.12.2013

VZN o záväznej časti zmien a doplnkov ÚP (doc) Stiahnuté: 276x | 31.12.2013

Stránka