Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Ing. Július Dulík                    prednosta obecného úradu,                             043/55 912 50                   0905 949 552
                                                stavebné konanie
 
Mgr. Monika Rýdziková       správca dane z nehnuteľností, cintorín         043/55 912 50
 
Mgr. Vlasta Jančigová         matrika, PDO, evidencia obyvateľstva           043/55 912 50
 
Mgr. Mária Ružôňová           sociálne veci, kultúra, pokladňa                      043/55 912 50
 
Ing. Daniela Fejová               účtovníčka, ekonómka                                      043/55 912 56