Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 58x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 257x | 02.01.2018

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 221x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 221x | 02.11.2017

VZN o zákaze hazardných hier na území obce Lokca Stiahnuté: 295x | 05.09.2017

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Lokca Stiahnuté: 213x | 02.11.2017

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 205x | 02.11.2017

2016

Dodatok č. 2 (doc) Stiahnuté: 320x | 05.09.2017

Popis k VZN (doc) Stiahnuté: 311x | 05.09.2017

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (xls) Stiahnuté: 228x | 05.09.2017

VZN daň z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 380x | 05.09.2017

VZN o miestnom poplatku - odpady Stiahnuté: 267x | 13.11.2017

VZN odpady (doc) Stiahnuté: 443x | 05.09.2017

VZN zápis do školy (doc) Stiahnuté: 299x | 05.09.2017

2015

VZN – voľnočasové aktivity (doc) Stiahnuté: 228x | 05.09.2017

VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby Stiahnuté: 12x | 08.02.2019

2014

Doplnok č.03/2012 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach (doc) Stiahnuté: 224x | 05.09.2017

Príloha č. 1 VZN 5-2014 (doc) Stiahnuté: 209x | 31.12.2014

VZN kuratela2014 (doc) Stiahnuté: 211x | 31.12.2014

VZN odpady 2014 (doc) Stiahnuté: 236x | 31.12.2014

Stránka