Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 74x | 17.04.2019

Dodatok č. 4 VZN 2/2016 o nakladaní z odpadom Stiahnuté: 28x | 26.06.2019

Štatút obce Stiahnuté: 43x | 13.05.2019

VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 54x | 13.05.2019

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Stiahnuté: 51x | 13.05.2019

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 128x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 319x | 02.01.2018

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 284x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 277x | 02.11.2017

VZN o zákaze hazardných hier na území obce Lokca Stiahnuté: 376x | 05.09.2017

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Lokca Stiahnuté: 270x | 02.11.2017

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 269x | 02.11.2017

2016

Dodatok č. 2 (doc) Stiahnuté: 434x | 05.09.2017

Popis k VZN (doc) Stiahnuté: 413x | 05.09.2017

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (xls) Stiahnuté: 281x | 05.09.2017

VZN daň z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 516x | 05.09.2017

VZN o miestnom poplatku - odpady Stiahnuté: 337x | 13.11.2017

VZN odpady (doc) Stiahnuté: 601x | 05.09.2017

VZN zápis do školy (doc) Stiahnuté: 432x | 05.09.2017

2015

VZN – voľnočasové aktivity (doc) Stiahnuté: 282x | 05.09.2017

Stránka