Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2019

Dodatok č. 1 k VZN č. 4/2016 o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a číslovaní stavieb na území obce Lokca zo dňa 10.06.2016 Stiahnuté: 10x | 17.04.2019

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 89x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 285x | 02.01.2018

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 240x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 243x | 02.11.2017

VZN o zákaze hazardných hier na území obce Lokca Stiahnuté: 315x | 05.09.2017

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Lokca Stiahnuté: 236x | 02.11.2017

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 233x | 02.11.2017

2016

Dodatok č. 2 (doc) Stiahnuté: 365x | 05.09.2017

Popis k VZN (doc) Stiahnuté: 344x | 05.09.2017

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (xls) Stiahnuté: 247x | 05.09.2017

VZN daň z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 422x | 05.09.2017

VZN o miestnom poplatku - odpady Stiahnuté: 293x | 13.11.2017

VZN odpady (doc) Stiahnuté: 498x | 05.09.2017

VZN zápis do školy (doc) Stiahnuté: 347x | 05.09.2017

2015

VZN – voľnočasové aktivity (doc) Stiahnuté: 247x | 05.09.2017

VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby Stiahnuté: 36x | 08.02.2019

2014

Doplnok č.03/2012 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach (doc) Stiahnuté: 242x | 05.09.2017

Príloha č. 1 VZN 5-2014 (doc) Stiahnuté: 227x | 31.12.2014

VZN kuratela2014 (doc) Stiahnuté: 234x | 31.12.2014

Stránka