Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecný športový klub Lokca (OŠK Lokca)

 

Predseda: Andrej Banas - +421 915 617 146
Účtovníčka: 

Športové oddiely a ich vedúci:

Stolný tenis: Štefan Gemeľa – 0911 452 512
Florbal: Maroš Kušnierik – 0910 639 763
Futbal: Dušan Vajdiar – 0908 239 153
Volejbal: Beáta Papánová – 0904 262 021

 

OŠK LOKCA – Stolnotenisový oddiel

Vedúci stolnotenisového oddielu: Gemeľa Štefan
Asistent: Pavol Bartoš, Dušan Klobučník

Vedúci A-Družstva: Gemeľa Štefan
Vedúci B-Družstva: Janckulík Jozef
Vedúci C-Družstva: Rončák Emil
Vedúci žiakov: E.Rončák, Š.Gemeľa

Stolnotenisový klub Lokca musí mať aj vyškolenych rozhodcov najmenej z „licenciou C“ tato licenciu sa obnovuje každé 3roky skúškami , testami na slovenskom zväze. Bez rozhodcov by Kluby OŠK Lokca neboli pripustené do súťaží.

Rozhodcovskú licenciu vlastnia:
Štefan Gemeľa, Lokca č.253 platna do 31.12.2016
Pavol Bartoš, Lokca platná do 31.12.2016
Svetlák Miroslav, Lokca platná do 31.12.2016
Hrubjak Karol, Lokca platná do 31.12.2016

Všetkých fanušikov a zaujemcov o stolný tenis Vás pozyvame na naše zápasy prípadne treningy info: 0911452512.

Treningy: Každý pondelok od 18hod. Každú stredu od 18hod.
Domáce zápasy: A čko v piatok od 18hod.(pozri rozpis zápasov). B čko v Nedeľu od 10 hod.(pozri rozpis zápasov). C čko v Nedeľu od 10 hod.(pozri rozpis zápasov).

Prídte nás povzbudiť reprezentujeme Obec Lokca.

stolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenisstolný tenis

 

OŠK LOKCA – Florbalový oddiel

Vedúci florbalového oddielu: Kušnierik Maroš
Asistent: Rončák Emil

Obecný športový klub FBK Lokca funguje od decembra 2013. V jej krátkej histórii siahol už dvakrát na bronzové medaily – HOFL 2015 (Hornooravská florbalová liga o pohár starostu Rabče) a na mestskej lige v Dolnom Kubíne toho istého roku.

Cez rok sa zúčastňuje viacerých turnajov. Medzi tie najhlavnejšie patrí HOFL, mestská florbalová liga DK, Rulers open (Dolný Kubín). Na konci kalendárneho roka organizuje Vianočný turnaj v miestnej telocvični ZŠ v Lokci.

Otvorení sme aj pre širokú verejnosť. Vo vyhradených termínoch je možnosť zahrať si florbal na rekreačnej úrovni. (V nepravidelných intervaloch). V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Sledujte našu stránku a fandite nám! Spolu za Lokcu!

Viac informácií nájdete na našej facebook-vej stránke:

https://www.facebook.com/FBK-Lokca-1526867417589508/?fref=ts

florbalflorbalflorbalflorbal

 

OŠK LOKCA – Futbalový oddiel

Vedúci futbalového oddielu: Vajdiar Dušan

Tréner mužov: Vajdiar Dušan
Asistent: Granak Michal

Tréner dorastu: Nozina Peter
Asistent: Kekelak Stanislav

Tréner žiakov a prípravky: Vajdiar Dušan
Asistent: Michalčík Marián, Rabčan Marián

futbalfutbalfutbalfutbal

futbalfutbalfutbalfutbal

futbalfutbalfutbalfutbal
 

OŠK LOKCA- Volejbalový oddiel

Vedúci volejbalového oddielu: Beáta Papanová
Rozhodca: Peter Somora
Volejbalový klub OŠK LOKCA funguje od roku 2010, súťažne od roku 2013. Sústreďujeme sa hlavne na halový volejbal, ale popri tom sa venujeme aj plážovému volejbalu. Zúčastňujeme sa rôznych volejbalových súťaži či turnajov na ktorých sa umiestňujeme na veľmi dobrých, často popredných miestach. Chceli by sme takto aj pokračovať a z turnajov či volejbalových súťaži nosiť pekné ceny. Tento rok sa zúčastňujeme viacerých súťaži medzi ktoré patria hlavne ORAVSKÁ ŽENSKA LIGA, MESTSKÁ LIGA v Námestove. Plánujeme sa zúčastniť aj viacerých turnajov ktoré sa konajú na Slovensku.

Tréning pre verejnosť: Každý utorok 19:00-21:00

Všetkých fanúšikov a záujemcov volejbalu pozývame a radi privítame na tréningoch či zápasoch.
Viac info na: https://www.facebook.com/OŠK-LOKCA

volejbalvolejbalvolejbalvolejbal