Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2017

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 406x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 388x | 02.11.2017

VZN o zákaze hazardných hier na území obce Lokca Stiahnuté: 521x | 05.09.2017

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Lokca Stiahnuté: 493x | 02.11.2017

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 377x | 02.11.2017

2016

Dodatok č. 2 (doc) Stiahnuté: 659x | 05.09.2017

Popis k VZN (doc) Stiahnuté: 619x | 05.09.2017

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (xls) Stiahnuté: 406x | 05.09.2017

VZN daň z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 752x | 05.09.2017

VZN o miestnom poplatku - odpady Stiahnuté: 464x | 13.11.2017

VZN odpady (doc) Stiahnuté: 959x | 05.09.2017

VZN zápis do školy (doc) Stiahnuté: 643x | 05.09.2017

2015

VZN – voľnočasové aktivity (doc) Stiahnuté: 460x | 05.09.2017

VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby Stiahnuté: 200x | 08.02.2019

2014

Doplnok č.03/2012 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach (doc) Stiahnuté: 370x | 05.09.2017

Príloha č. 1 VZN 5-2014 (doc) Stiahnuté: 345x | 31.12.2014

VZN kuratela2014 (doc) Stiahnuté: 388x | 31.12.2014

VZN odpady 2014 (doc) Stiahnuté: 421x | 31.12.2014

vzn_dan_z_nehnutelnosti_2014 (doc) Stiahnuté: 367x | 31.12.2014

VZN_miestne_dane_2014 (doc) Stiahnuté: 387x | 31.12.2014

Stránka