Navigácia

Výber jazyka

Obsah

VZN

2013

Štatút knižnice (doc) Stiahnuté: 189x | 31.12.2013

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice (doc) Stiahnuté: 216x | 31.12.2013

VZN – cintorínsky poriadok (doc) Stiahnuté: 235x | 31.12.2013

VZN – Požiarny poriadok obce (doc) Stiahnuté: 251x | 31.12.2013

VZN cintorínsky poriadok 2012 (doc) Stiahnuté: 263x | 31.12.2013

VZN o dani z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 205x | 31.12.2013

VZN o držaní psov (doc) Stiahnuté: 180x | 31.12.2013

VZN o miestnych daniach 2013 (doc) Stiahnuté: 198x | 31.12.2013

VZN o nájme bytov (doc) Stiahnuté: 299x | 31.12.2013

VZN o odpadoch 2013 (doc) Stiahnuté: 195x | 31.12.2013

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (doc) Stiahnuté: 217x | 31.12.2013

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby (doc) Stiahnuté: 196x | 31.12.2013

VZN o používaní MK (doc) Stiahnuté: 185x | 31.12.2013

VZN o určení výšky dotácie na žiaka ZŠ (doc) Stiahnuté: 200x | 31.12.2013

VZN o zab. odvádzania odpadovej vody (doc) Stiahnuté: 189x | 31.12.2013

VZN o zápise do ZŠ (doc) Stiahnuté: 186x | 31.12.2013

VZN o záväznej časti ÚP (doc) Stiahnuté: 199x | 31.12.2013

VZN o záväznej časti zmien a doplnkov ÚP (doc) Stiahnuté: 184x | 31.12.2013

VZN o znečisťovaní ovdušia (doc) Stiahnuté: 165x | 31.12.2013

2012

Sadzby poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu pre rok 2012 (doc) Stiahnuté: 142x | 31.12.2012

Stránka