Navigácia

Výber jazyka

Obsah

 

 

 

 

Rozšírenie kapacít základnej školy v Lokci - Nadstavba a stavebné úpravy budovy telocvične

 

Rozšírenie kapacít základnej školy

 

Rozšírenie kapacít základnej školy

Projekt financovaný z prostriedkov  mechanizmu Plánu  obnovy a odolnosti (POO).

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu projektu: 279 930,46 EUR.

Vykonávateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu  a športu Slovenskej republiky

Prijímateľ: Obec Lokca