Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zoznam poslancov obce Lokca

Ing. Juraj Dulík                SNS   

Ing. Eugen Vajdiar          KDH 

MUDr. Michal Prádel      KDH

Dušan Gorčák                  KDH

Martin Hurák                    KDH

Bc. Ľuboš Lokaj               KDH

Dušan Vajdiar                  Nezávislý kandidát

Patrik Kubolek                 Hlas - sociálna demokracia

Marek Kramarčík            SNS

 

 

Obecná rada

MUDr. Michal Prádel

Ing. Juraj Dulík  - zástupca starostu

Ing. Eugen Vajdiar

 

 

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve

– predseda komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku:                   MUDr. Michal Prádel

– predseda komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže:                                   Dušan Vajdiar

– predseda komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania:    Ing. Eugen Vajdiar

– predseda komisie na ochranu verejného poriadku:                                               Bc. Ľuboš Lokaj

 

Členovia komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku: 

  Ing. Anna Jadroňová,  Martin Hurák, Patrik Kubolek

 

Členovia komisie kultúry, vzdelávania, vzdelávanie mládeže a športu: 

Ing. Eugen Vajdiar, Patrik Kubolek, Dušan Gorčák, Marián Michalčík, Martin Hurák

 

Členovia komisie poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 

Ing. Juraj Dulík, Ing. Július Dulík,  Marek Kramarčík

 

Členovia komisie ochrany verejného poriadku: 

MUDr. Michal Prádel, Martin Hurák

 

Členovia komisie na ochranu verejného záujmu:

Ing. Juraj Dulík, Patrik Kubolek, Bc. Ľuboš Lokaj, Dušan Vajdiar