Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zoznam poslancov obce Lokca

Ing. Eugen Vajdiar          KDH

Ing. Juraj Dulík                 SNS      

MUDr. Michal Prádel      KDH

Dušan Gorčák                  SNS

Ing. Peter Florek              nezávislý kandidát

Martin Hurák                    KDH

Peter Nožina                    SNS

Patrik Kubolek                  nezávislý kandidát

Bc. Ľuboš Lokaj               KDH

 

Obecná rada

MUDr. Michal Prádel

Ing. Juraj Dulík  - zástupca starostu

Patrik Kubolek

 

 

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve

– predseda komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku:                   MUDr. Michal Prádel

– predseda komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže:                                   Dušan Gorčák

– predseda komisie životného prostredia, výstavby a územného plánovania:    Ing. Eugen Vajdiar

– predseda komisie na ochranu verejného poriadku:                                               Bc. Ľuboš Lokaj

 

Členovia komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku: 

 Ing. Daniela Fejová, Ing. Anna Jadroňová, Ing. Peter Florek, Martin Hurák

 

Členovia komisie kultúry, vzdelávania, vzdelávanie mládeže a športu: 

Ing. Eugen Vajdiar, Patrik Kubolek, Ing. Peter Florek, Michal Graňák, Andrej Banas

 

Členovia komisie poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 

Ing. Juraj Dulík, Ing. Július Dulík,  Patrik Kubolek

 

Členovia komisie ochrany verejného poriadku: 

Ing.  Eugen Vajdiar,  Peter Nožina, Patrik Kubolek