Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zoznam poslancov obce Lokca

– Juraj Dulík, Ing.
– Dušan Gorčák
– Michal Prádel, MUDr.
– Jana Fejová, JUDr.
– Patrik Kubolek
– Ján Lokaj
– Peter Florek, Ing.
– Ján Michalčík, Ing.
– Eugen Vajdiar, Ing.

 

Obecná rada

– Ján Lokaj
– Ing. Juraj Dulík
– Patrik Kubolek

 

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve

– predseda komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku: MUDr. Michal Prádel

– predseda komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže:  Ing. Peter Florek

– predseda životného prostredia, výstavby a územného plánovania: Ing. Juraj Dulík

– komisia na ochranu verejného poriadku: JUDr. Jana Fejová

 

Členovia komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku: 

p. Ľudmila Ševcová, Ing. Anna Jadroňová, Ing. Peter Florek

 

Členovia komisie kultúry, vzdelávania, vzdelávanie mládeže a športu: 

Ing. Ján Michalčík, Patrik Kubolek, Eugen Vajdiar, Dušan Gorčák

 

Členovia komisie poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 

Ing. Ján Michalčík, Ing. Július Dulík, Ján Lokaj, Patrik Kubolek

 

Členovia komisie ochrany verejného poriadku: 

Patrik Kubolek, Eugen Vajdiar, Dušan Gorčák

 

Viac info (doc 38,5 kB)