Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Obecné zastupiteľstvo

 

Zoznam poslancov obce Lokca

Ing. Eugen Vajdiar          KDH

Ing. Juraj Dulík                 SNS      

MUDr. Michal Prádel      KDH

Dušan Gorčák                  SNS

Ing. Peter Florek              nezávislý kandidát

Martin Hurák                    KDH

Ing. Miroslav Benian      nezávislý kandidát

Patrik Kubolek                  nezávislý kandidát

Bc. Ľuboš Lokaj               KDH

 

Obecná rada

MUDr. Michal Prádel

Ing. Juraj Dulík  - zástupca starostu

Patrik Kubolek

 

 

Komisie zriadené pri obecnom zastupiteľstve

– predseda komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku:  MUDr. Michal Prádel

– predseda komisie kultúry, vzdelávania, športu a mládeže:                   Dušan Gorčák

– predseda životného prostredia, výstavby a územného plánovania:    Ing. Eugen Vajdiar

– komisia na ochranu verejného poriadku:                                                 

 

Členovia komisie sociálnej, finančnej a správy obecného majetku: 

 Ľudmila Ševcová, Ing. Anna Jadroňová, Ing. Peter Florek, Martin Hurák

 

Členovia komisie kultúry, vzdelávania, vzdelávanie mládeže a športu: 

Ing. Eugen Vajdiar, Patrik Kubolek, Ing. Peter Florek, Michal Graňák, Andrej Banas

 

Členovia komisie poľnohospodárstva, výstavby, územného plánovania a životného prostredia: 

Ing. Juraj Dulík, Ing. Július Dulík,  Patrik Kubolek

 

Členovia komisie ochrany verejného poriadku: 

Ing.  Eugen Vajdiar, Ing. Miroslav Benian