Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Informácie pre verejnosť

Typ: ostatné
Otvorenie prevádzok

 

Odpovede na otázky verejnosti týkajúce sa otvorenosti prevádzok v súvislosti s pandémiou COVID-19, ktoré vypracoval odbor legislatívy a práva ÚVZ SR.

 

Pri jednotlivých prípadoch je potrebné zvážiť nasledovné:

a)     Nachádza sa prevádzka v zozname výnimiek? Ak áno prevádzky sa zákaz netýka.

b)     Dochádza v prevádzke k akémukoľvek kontaktu so zákazníkom? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka.

c)      Vykonáva sa činnosť služby v prevádzke? Ak je odpoveď nie, prevádzky sa zákaz netýka.

d)     Uzavreté prevádzky stále môžu fungovať cez eshop a donáškovou službou, nie však prostredníctvom výdajného okienka. Donášková služba by sa nemala odohrávať systémom „z dverí“.

e)     Je potrebné prihliadať na maloobchod a veľkoobchod. Maloobchod je v zmysle opatrenia zakázaný, veľkoobchod nie.

f)      Prevádzky zmiešaného charakteru povoľujeme, pokiaľ predávajú LEN sortiment uvedený vo výnimkách.

 

- poskytovanie služieb v bytových a nebytových priestoroch podľa zákona 182/1993 Z. z., konkrétne revízia vyhradených technických zariadení, výmeny vodomerov teplej a studenej vody, pomerových meračov tepla na konci doby ich úradného overenia, plánované odpočty spotreby (vody, tepla a príp. iných energií) – jedná sa o služby, ktoré nie sú poskytované v prevádzke, zákaz sa teda na ne nevzťahuje

 

- havarijná služba v oblasti rozvodov elektriky, vody, plynu, kanalizácie a kúrenia - jedná sa o služby, ktoré nie sú poskytované v prevádzke, zákaz sa teda na ne nevzťahuje

 

- denný  stacionár – zákaz  od 25.03..

- predaj tuhých palív (uhlie, brikety, pelety a pod.) – veľkoobchod áno, maloobchod iba prostredníctvom donáškovej služby

 

- prehliadka mŕtvych tiel – zákaz sa naň nevzťahuje

 

- veľkoobchod a maloobchod krmív pre psov, mačky a hospodárske zvieratá a záhradkárske potreby – zákaz sa nevzťahuje na predajne krmív a veľkoobchod záhradkárskych osôb

 

- ubytovacie služby v penziónoch – zákaz sa na ne nevzťahuje

 

- rybársky obchod, prevádzka bez e-shopu – zakázané, možný iba pomocou bodu d)

 

- veľkosklady – podľa charakteru, pokiaľ nedochádza ku kontaktu s koncovým užívateľom, zákaz sa na nevzťahuje

 

- očná optika (ak je ako výdajňa zdravotníckych pomôcok ...) – zákaz sa na ne nevzťahuje

 

- servis a údržba chladiarenských a mraziarenských zariadení vozidiel prepravujúcich rýchloskaziteľný tovar ako mliečne výrobky, mäso atď. - jedná sa o služby, ktoré nie sú poskytované v prevádzke, zákaz sa teda na ne nevzťahuje

 

- deratizačná firma - jedná sa o služby, ktoré nie sú poskytované v prevádzke, zákaz sa teda na ne nevzťahuje


Vytvorené: 26. 3. 2020
Posledná aktualizácia: 26. 3. 2020 11:23
Autor: Správce Webu