Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Faktúry, zmluvy, objednávky

pripravuje sa ..

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
28.12.2023

nájomná zmluva

82/2023

158,00 EUR

Michal Kušnierik

Obec Lokca

21.12.2023

Zmluva o poskytovaní služieb na zabezpečenie Zberu a likvidácie odpadov v obci Lokca

81/2023

55 278,82 EUR

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Lokca

15.12.2023

Zmluva o združenej dodávke elektriny

80/2023

Neuvedené

encare, s.r.o.

Obec Lokca

15.12.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 309070Z416

78/2021

Neuvedené

Poľnohospodárska platobná agentúra

Obec Lokca

14.12.2023

Darovacia zmluva

77/2023

Neuvedené

Darcovia

Obec Lokca

30.11.2023

Kúpna zmluva

76/2023

15 120,00 EUR

HOLZWOOD s.r.o.

Obec Lokca

23.11.2023

Dohoda - hmotná núdza

75/2023

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo

Obec Lokca

31.10.2023

Zmluva o nájme

74/2023

110,00 EUR

Ing. Matúš Srnčík

Obec Lokca

27.10.2023

Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti

72/2023

279 930,46 EUR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

Obec Lokca

25.10.2023

nájomná zmluva

66/2023

1,00 EUR

Bývalí urbarialisti obce Lokca, pozemkové spoločenstvo

Obec Lokca

25.10.2023

nájomná zmluva

65/2023

1,00 EUR

Mária Michalčíková

Obec Lokca

25.10.2023

nájomná zmluva

64/2023

1,00 EUR

Pavol Bartoš

Obec Lokca

25.10.2023

nájomná zmluva

63/2023

1,00 EUR

Július Dulík

Obec Lokca

16.10.2023

Darovacia zmluva

70/2023

1 500,00 EUR

Milan Turac

Obec Lokca

12.10.2023

Mandátna zmluva

69/2023

4 900,00 EUR

Ing. Juraj Kurtulík

Obec Lokca

05.10.2023

Zmluva o termínovanom vklade

67/2023

Neuvedené

Prima banka Slovensko, a.s.

Obec Lokca

27.09.2023

Zmluva o postúpení investičných práv a povinností

60/2023

Neuvedené

Obec Lokca

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

27.09.2023

Inominátna zmluva

59/2023

10 350,00 EUR

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lokca

25.09.2023

Zmluva o vydaní a používaní kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať

58/2023

Neuvedené

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Obec Lokca

19.09.2023

Zmluva o dielo

57/2023

143 765,42 EUR

HATTER, s.r.o.

Obec Lokca

22.08.2023

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

56/2023

2 500,00 EUR

Obec Lokca

Nezisková organizácia Priatelia Lokca

22.08.2023

Darovacia zmluva

55/2023

Neuvedené

Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR

Obec Lokca

16.08.2023

Zmluva o nakladaní s komunálnym odpadom

54/2023

Neuvedené

Brantner Fatra s.r.o.

Obec Lokca

16.08.2023

Zmluva o poskytovaní služby Výplatný lístok na mobilný telefón

53/2023

Neuvedené

Seyfor Slovensko, a.s.

Obec Lokca

14.08.2023

Zmluva o dielo

52/2023

63 809,50 EUR

BAU-SK, s.r.o.

Obec Lokca

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: