Navigácia

Obsah

VZN

2013

VZN o používaní MK (doc) Stiahnuté: 202x | 31.12.2013

VZN o určení výšky dotácie na žiaka ZŠ (doc) Stiahnuté: 217x | 31.12.2013

VZN o zab. odvádzania odpadovej vody (doc) Stiahnuté: 213x | 31.12.2013

VZN o zápise do ZŠ (doc) Stiahnuté: 204x | 31.12.2013

VZN o záväznej časti ÚP (doc) Stiahnuté: 225x | 31.12.2013

VZN o záväznej časti zmien a doplnkov ÚP (doc) Stiahnuté: 208x | 31.12.2013

VZN o znečisťovaní ovdušia (doc) Stiahnuté: 182x | 31.12.2013

2012

Sadzby poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu pre rok 2012 (doc) Stiahnuté: 158x | 31.12.2012

Sadzby poplatkov za zber, prepravu a zneškodňovanie odpadu pre rok 2012 (pdf) Stiahnuté: 169x | 31.12.2012

VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2012 (doc) Stiahnuté: 175x | 31.12.2012

VZN o dani z nehnuteľnosti pre rok 2012 (pdf) Stiahnuté: 308x | 31.12.2012

VZN o dotácii z rozpočtu (doc) Stiahnuté: 205x | 31.12.2012

VZN o dotácii zariadenia (pdf) Stiahnuté: 174x | 10.01.2012

VZN o miestnych daniach pre rok 2012 (doc) Stiahnuté: 179x | 31.12.2012

VZN o miestnych daniach pre rok 2012 (pdf) Stiahnuté: 219x | 31.12.2012

VZN o odpadoch pre rok 2012 (doc) Stiahnuté: 173x | 31.12.2012

VZN o odpadoch pre rok 2012 (pdf) Stiahnuté: 340x | 31.12.2012

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (doc) Stiahnuté: 173x | 31.12.2012

VZN o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (pdf) Stiahnuté: 164x | 31.12.2012

VZN o zabezpečení odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou (doc) Stiahnuté: 158x | 31.12.2012

Stránka