Navigácia

Výber jazyka

Obsah

tu ku stiahnutiu žiadosti na stavebný úrad v Lokci

Tlačivá

 

1. Žiadosť o povolenie umiestnenia informačnej/reklamnej tabule (docpdf)

2. Žiadosť o výrub stromov (pdf)

3. Splnomocnenie a čestné prehlásenie (docpdf)

4. Priznanie k dani za psa (docpdf)

Stavebné konanie
1. Ohlásenie o drobnej stavbe (doc)
2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia (docpdf)
3. Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením (pdf)
4. Žiadosť o povolenie odstránenia stavby (pdf)
5. Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby (pdf_1pdf_2)
6. Návrh na kolaudáciu stavby (pdf)