Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Správy

Nariadenie vykonania pozemkových úprav

Zverejnenie nariadenia vykonania pozemkových úprav v katastri obce Lokca - časť Podkošariská celý text

ostatné | 4. 11. 2019 | Autor: Správce Webu

Technická správa, Postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní

Zverejnenie technickej správy o postupe prechodu hospodárenia v novom usporiadaní projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Lokca - lokalita Podkošariská v prílohe. celý text

ostatné | 30. 10. 2019 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Lokca, Podkošariská celý text

ostatné | 8. 7. 2019 | Autor: Správce Webu

Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov

V prílohe tejto správy je Návrh zásad na umiestnenie nových pozemkov v projekte jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lokca - lokalita Podkošariská. celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie návrhu zásad na umiestnenie nových pozemkov verejnou vyhláškou v prílohe celý text

ostatné | 5. 3. 2019 | Autor: Správce Webu

Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia

V prílohe sa nachádza Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lokca, lokalita "Podkošariská". celý text

ostatné | 21. 1. 2019 | Autor: Správce Webu

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Zverejnenie návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územiav obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Lokca lokalita "Podkošariská" celý text

ostatné | 9. 10. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška - oznámenie

Oznámenie č. OU-NO-PLO-2018/000690-RPS-sch., zo dňa 16.07.2018, ktorým podľa § 10 ods. 3 zákona č. 330/1991 Zb. schválil register pôvodného stavu v rámci riešenia pozemkových úprav formou JPÚ v k.ú. Lokca lokalita Podkošariská. celý text

ostatné | 17. 7. 2018 | Autor: Správce Webu

Verejná vyhláška

Zverejnenie registra pôvodného stavu celý text

ostatné | 4. 6. 2018 | Autor: Správce Webu