Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

2022

VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN_odpady_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,26 kB
Stiahnuté: 36×
Vložené: 3. 1. 2023

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Lokca

VZN miestny poplatok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,07 kB
Stiahnuté: 68×
Vložené: 3. 1. 2023

VZN č. 3/2022 dodatok č. 3 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_dodatok3_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,64 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 3. 1. 2023

VZn č. 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 338,88 kB
Stiahnuté: 22×
Vložené: 2. 1. 2023

2021

VZN 1/2021 dodatok č. 1 VZN 1/2020 o finacovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_dodatok1_final-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,59 kB
Stiahnuté: 123×
Vložené: 10. 1. 2022

VZN 2/2021 o pravidlách na udržiavanie čistoty v obci a ochrany verejnej zelene na území obce

VZN_čistotavobci_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,71 kB
Stiahnuté: 137×
Vložené: 25. 5. 2021

VZN 3/2021 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území obce

VZN_časpredaja_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 245,36 kB
Stiahnuté: 109×
Vložené: 25. 5. 2021

VZN 4/2021 o vyhradení miest a stanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách obce

VZN_volebnéplagáty_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 258,77 kB
Stiahnuté: 89×
Vložené: 22. 7. 2021

VZN 5/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov

VZN_dôchodcovia_príspevoknastravovanie_final (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,15 kB
Stiahnuté: 103×
Vložené: 3. 9. 2021

VZN 6/2021 o určení spádovej materskej školy zriadenej obcou

VZN_školstvo_spádovámaterskáškola_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 220,46 kB
Stiahnuté: 74×
Vložené: 2. 9. 2021

VZN 7/2021 o určení výšky príspevku v materskej škole a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 339,22 kB
Stiahnuté: 93×
Vložené: 2. 9. 2021

VZN č. 10/2021 dodatok č. 2 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_dodatok2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,48 kB
Stiahnuté: 73×
Vložené: 3. 1. 2022

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lokca

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,7 kB
Stiahnuté: 100×
Vložené: 3. 1. 2022

VZN č. 9/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

VZN_verejnýporiadok_pyrotechnika_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,16 kB
Stiahnuté: 59×
Vložené: 3. 1. 2022

2020

Dodatok č. 9 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ a žiaka škol. zariad.

Dodatok č. 9 VZN 1-2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 100,71 kB
Stiahnuté: 165×
Vložené: 4. 1. 2021

VZN 1/2020 o finacovaní materskej školy a zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 261,27 kB
Stiahnuté: 174×
Vložené: 12. 6. 2020

VZN 10/2020 o sume úhrady za náhradnú evidenčnú známku pre psa

VZN_psi_náhradnáznámka_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 210,73 kB
Stiahnuté: 122×
Vložené: 4. 1. 2021

VZN 11/2020 o vodení psov

VZN_psi_vodeniepsov_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 256,49 kB
Stiahnuté: 163×
Vložené: 4. 1. 2021

VZN 12/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN_odpady2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 317,84 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 4. 1. 2021

VZN 13/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 255,41 kB
Stiahnuté: 150×
Vložené: 4. 1. 2021
Zobrazené 1-20 z 97