Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Územný plán obce Lokca

Textová časť (pdf )

Výkres č.2 (pdf) 10,91 MB
Výkres č.3 (pdf) 4,69 MB

Výkres č.4 (pdf) 2,54 MB

Výkres č.5 (pdf) 2,59 MB
Výkres č.7 (pdf) 3,55 MB

Schéma zaväzných častí ÚPN - Lokca (pdf)

Zmeny a doplnky č. 1

Textová časť zmeny a doplnky č. 1 (pdf )

Výkres č.3 doplnok(pdf) 295 kB

Výkres č.4 doplnok(pdf) 2,54 MB

Zmeny a doplnky č. 2

Textová časť (text)

Výkres č.1 (pdf)

Výkres č.3 (pdf)

Výkres č.4 (pdf)

Výkres č.5 (pdf)

Výkres č.6 (pdf)

Výkres č.7 (pdf)

 

Návrh: Zmeny a doplnky č.3 - ÚPN obce Lokca 

textová časť (text návrh ZaDč.3 Lokca.pdf)

výkresová časť

výkres č. 1 (Výkres č1_náložka.pdf) a (Výkres č1_Výkres širších vzťahov.pdf)

výkresy č. 3 (Výkres č3_Komplexný výkres priestor usporiad a funkčného využitia zast územia.pdfVýkres č3_náložka.pdfVýkres č3A_Komplexný výkres priestor usporiad a funkčného využitia zast územia.pdfVýkres č3A_náložka.pdfVýkres č3B_Komplexný výkres priestor usporiad a funkčného využitia zast územia.pdfVýkres č3B_náložka.pdf)

výkresy č. 4 (Výkres č4_náložka.pdfVýkres č4_Výkres riešenia dopravného vybavenia.pdf)

výkresy č. 5 (Výkres č5_náložka.pdfVýkres č5_Výkres riešenia verejného technickéh vybavenia.pdf)

výkresy č. 6 (Výkres č6_náložka.pdfVýkres č6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny.pdf)

výkresy č. 7 (Výkres č7_náložka.pdfVýkres č7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery .pdfVýkres č7B_náložka.pdfVýkres č7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery .pdf)