Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Zverejňovanie - VZN Obce Lokca č. 2/2023 o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 3 - Územný plán obce Lokca

 VZN 2/2023 - ZaD č.3UPN-OLokca.pdf (197.7 kB)

Schéma_zaväzných_častí_ZaDč3_náložka.pdf (89.46 kB)

Schéma_zaväzných_častí_UPN+ZaDč1a2.pdf (653.68 kB)

Schéma_zaväzných_častí_ZaDč3_spojené.pdf (738.03 kB)

1_Výkres širších vzťahov Lokca_ZaD č3_náložka.pdf (86.88 kB)

1_Výkres širších vzťahov Lokca_ZaDč3_ spojené.pdf (44.43 MB)

1_Výkres širších_vzťahov_Lokca_UPN+ZaDc1_2 .pdf (44.41 MB)

3.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_ZU_Lokca_UPN+ZaDc1a2.pdf (2.4 MB)

3.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_ZU_Lokca_ZaDc_3_nalozka.pdf (216.83 kB)

3.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_ZU_Lokca_ZaDc_3_spojeny.pdf (2.53 MB)

3A.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_UPN+ZaDc1a2.pdf (498.02 kB)

3A.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_nalozka.pdf (109.82 kB)

3A.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_spojeny.pdf (511.65 kB)

3B.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_UPN+ZaDc1a2.pdf (428.77 kB)

3B.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_nalozka.pdf (134.4kB) 3B.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_spojeny.pdf (465.78 kB)

4_Výkres riešenia dopravného vybavenia_Lokca UPN+ZaDč1a2.pdf (1.35 MB)

4_Výkres riešenia dopravného vybavenia_Lokca ZaDč3_náložka.pdf (134.88 kB)

4_Výkres riešenia dopravného vybavenia_Lokca ZaDč3_spojené.pdf (1.42 MB)

5_Výkres riešenia verejného tech_ vybav_Lokca UPN+ZaDč1a2.pdf (1.18 MB)

5_Výkres riešenia verejného tech_ vybav_Lokca ZaDč3_náložka.pdf (158.47 kB)

5_Výkres riešenia verejného tech_ vybav_Lokca ZaDč3_spojené.pdf (1.26 MB)

6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny_Lokca UPN +ZaDč1a2.pdf (4.5 MB)

6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny_Lokca ZaDč3_spojené.pdf (4.56 MB)

6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny_Lokca ZaDč3_náložka.pdf (129.45 kB)

7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca UPN+ZaDč1a2 .pdf (433.93 kB)

7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_náložka .pdf (109.04 kB)

7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_spojené .pdf (487.26 kB)

7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_náložka .pdf (126.09 kB)

7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_spojené .pdf (479.55 kB)

7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca UPN+ZaDč1a2 .pdf (446.04 kB)

exp2023 čistopis text ZaDč.3 Lokca.pdf (578.25 kB)

Dátum zvesenia: 31. 12. 2023 Zodpovedá: Správce Webu