Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Faktúry, zmluvy, objednávky

pripravuje sa ..

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 1. 2022

Zmluva o grantovom účte

24/2022

nula

Obec Lokca

Prima banka Slovensko, a.s.

30. 3. 2022

Dodatok č. 6

56/2005

48,80 EUR štyridsaťosem eur aj osemdesiat centov

Obec Lokca

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

30. 3. 2022

Inominátna zmluva

34/2022

17 184,00 EUR sedemnásťtisícjedenstoosemdesiatštyri

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lokca

30. 3. 2022

Zmluva o postúpení investičných práv a povinností

35/2022

nula

Obec Lokca

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

31. 3. 2022

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve

37/2022

5 880,00 EUR Päťtisícosemstoosemdesiat

Obec Lokca

PhysioActive s.r.o.

4. 4. 2022

Zmluva o spolupráci

38/2022

1 000,00 EUR Jedentisíc

Obec Lokca

Združenie miest a obcí Slovenska

4. 4. 2022

Kúpna zmluva

39/2022

540,00 EUR Päťstoštyridsať

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Lokca

Obec Lokca

22. 4. 2022

Zmluva o dielo - Atletická dráha pri ZŠ Lokca

33/2022

80 341,58 EUR

HATTER, s.r.o.

Obec Lokca

6. 5. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie

3220603

3 000,00 EUR

Obec Lokca

Dobrovoľna požiarna ochrana SR

24. 6. 2022

Mandátna zmluva

44/2022

3 800,00 EUR

Ing. Juraj Kurtulík

Obec Lokca

24. 6. 2022

Dodatok č. 1 k zmluve o združenej dodávke elktriny

45/2022

197,80 EUR cena za 1 MWh bez DPH

Slovenské elektrárne - energetické služby. s.r.o.

Obec Lokca

4. 7. 2022

Kúpna zmluva

46/2022

8 480,00 EUR

Obec Lokca

Marta Lipničanová

20. 7. 2022

Kúpna zmluva

47/2022

8 917,56 EUR

Ján Barťák

Obec Lokca

5. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

48/2022

2 500,00 EUR

Obec Lokca

Nezisková organizácia Priatelia Lokca

8. 8. 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce

49/2022

280,00 EUR

Obec Lokca

Oblastné združenie chovateľov poštových holubov Ružomberok Rázstoky 20

12. 8. 2022

Kúpna zmluva

51/2022

1 600,00 EUR

Obec Lokca

Patrik Janiga

15. 8. 2022

Zmluva o dielo - IBV Podkošariská

52/2022

50 388,65 EUR

REKOST s.r.o.

Obec Lokca

24. 8. 2022

Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi

53/2022

Neuvedené

Obec Lokca

PS-plus s.r.o.

2. 9. 2022

Zmluva podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách

55/2022

podľa skutočného odberu

Oravská vodárenská spoločnosť, a.s.

Obec Lokca

2. 9. 2022

Darovacia zmluva

56/2022

Neuvedené

Ing. Ján Michalčík

Obec Lokca

8. 9. 2022

Licenčná zmluva

57/2022

105,00 EUR

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Lokca

8. 9. 2022

Zmluva o spracúvaní osobných údajov

58/2022

Neuvedené

3W Slovakia, s.r.o.

Obec Lokca

10. 11. 2022

Stavebné úpravy a zmena účelu využitia stavby

62/2022

17 493,17 EUR

Stavebný podnik, s.r.o.

Obec Lokca

15. 11. 2022

Kúpna zmluva

63/2022

2 160,00 EUR

Obec Lokca

Pavol Kubolek

1. 12. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb

65/2022

28,80 EUR cena za služby za mesiac

O2 Slovakia, s.r.o.

Obec Lokca

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 140