Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

VZN

2023

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 17,69 MB

VZN č. 9/2023 o podmienkach prideľovania nájomných bytov obstaraných z verejných prostriedkov

09_2023_VZN o nájme bytov 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,67 kB

VZN č. 8/2023 o ustanovení poplatku za emisie z malého zdroja umiestneného na území obce Lokca

VZN_poplatok_emisie_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,34 kB

VZN č. 7/2023 o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Lokca

VZN_miestnypoplatok_final (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,68 kB

VZN č. 6/2023 o dani z nehnuteľností na území obce Lokca

VZN_daňznehnuteľností_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 288,96 kB

VZN č. 5/2023 o miestnych daniach na území obce Lokca

VZN_miestnedane_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,52 kB

VZN č. 4/2023, ktorým sa zrušuje VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení

VZN_zrušnie VZN 1-2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 161,85 kB

VZN č. 3/2023 dodatok č. 1 VZN č. 2/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované obcou

VZN_o úhradách sa sociálne služby dodato č. 1.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 219,1 kB

VZN č. 2/2023 o záväznej časti Zmien a doplnkov č.3 ÚPN obce Lokca

2023 VZN-ZaD č.3UPN-OLokca.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 197,7 kB

VZN č. 1/2023 o určení výšky poplatku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky2023final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 340,1 kB

2022

VZn č. 4/2022 o určení výšky príspevku v MŠ a zariadeniach zriadených obcou

VZN_školstvo_mesačnépoplatky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 238,83 kB

VZN č. 2/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady na území obce Lokca

VZN miestny poplatok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 487,07 kB

VZN č. 3/2022 dodatok č. 3 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_dodatok3_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 321,64 kB

VZN č. 1/2022 o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území obce

VZN_odpady_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 396,26 kB

2021

VZN 1/2021 dodatok č. 1 VZN 1/2020 o finacovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_dodatok1_final-converted.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,59 kB

VZN č. 10/2021 dodatok č. 2 VZN č. 1/2020 o financovaní MŠ a školských zariadení zriadených obcou

VZN_školstvo_financovanie_dodatok2_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,48 kB

VZN č. 9/2021 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce z dôvodu zabezpečenia verejného poriadku v obci

VZN_verejnýporiadok_pyrotechnika_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 280,16 kB

VZN č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Lokca

VZN_miestnypoplatok_final.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 303,7 kB

VZN 5/2021 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre poberateľov dôchodkov

VZN_dôchodcovia_príspevoknastravovanie_final (1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,15 kB
Zobrazené 1-20 z 108