Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Územný plán obce Lokca

Textová časť (pdf )

Výkres č.2 (pdf) 10,91 MB
Výkres č.3 (pdf) 4,69 MB

Výkres č.4 (pdf) 2,54 MB

Výkres č.5 (pdf) 2,59 MB
Výkres č.7 (pdf) 3,55 MB

Schéma zaväzných častí ÚPN - Lokca (pdf)

Zmeny a doplnky č. 1

Textová časť zmeny a doplnky č. 1 (pdf )

Výkres č.3 doplnok(pdf) 295 kB

Výkres č.4 doplnok(pdf) 2,54 MB

Zmeny a doplnky č. 2

Textová časť (text)

Výkres č.1 (pdf)

Výkres č.3 (pdf)

Výkres č.4 (pdf)

Výkres č.5 (pdf)

Výkres č.6 (pdf)

Výkres č.7 (pdf)

 

 

Zmeny a doplnky č. 3

Textová časť:    text ZaDč.3 Lokca.pdf (578.25 kB)

                        

Výkresová časť: 

1. Výkres širších vzťahov - Lokca ZaD č. 3

      1_Výkres širších vzťahov Lokca_ZaD č3_náložka.pdf (86.88 kB)

      1_Výkres širších vzťahov Lokca_ZaDč3_ spojené.pdf (44.43 MB)

      1_Výkres širších_vzťahov_Lokca_UPN+ZaDc1_2 .pdf (44.41 MB)

3. Komplexný výkres priestorového usporiadania

     3.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_ZU_Lokca_UPN+ZaDc1a2.pdf (2.4 MB)

     3.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_ZU_Lokca_ZaDc_3_nalozka.pdf (216.83 kB)

     3.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_ZU_Lokca_ZaDc_3_spojeny.pdf (2.53 MB)

     3A.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_UPN+ZaDc1a2.pdf (498.02 kB)

     3A.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_nalozka.pdf (109.82 kB)

     3A.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_spojeny.pdf (511.65 kB)

     3B.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_UPN+ZaDc1a2.pdf (428.77 kB)

     3B.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_nalozka.pdf (134.4 kB)

     3B.Komplex_vykres_priest_upsor_a_funk_vyuz_Lokca_ZaDc_3_spojeny.pdf (465.78 kB)

 

4. Výkres riešenia dopravného vybavenia a verejnoprospešné stavby

     4_Výkres riešenia dopravného vybavenia_Lokca UPN+ZaDč1a2.pdf (1.35 MB)

     4_Výkres riešenia dopravného vybavenia_Lokca ZaDč3_náložka.pdf (134.88 kB)

     4_Výkres riešenia dopravného vybavenia_Lokca ZaDč3_spojené.pdf (1.42 MB)

 

5. Výkres riešenia verejného technického vybavenia a verejnoprospešné stavby

    5_Výkres riešenia verejného tech_ vybav_Lokca UPN+ZaDč1a2.pdf (1.18 MB)

    5_Výkres riešenia verejného tech_ vybav_Lokca ZaDč3_náložka.pdf (158.47 kB)

    5_Výkres riešenia verejného tech_ vybav_Lokca ZaDč3_spojené.pdf (1.26 MB)

 

6. Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny, vrátane prvkov ÚSES

    6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny_Lokca UPN +ZaDč1a2.pdf (4.5 MB)

    6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny_Lokca ZaDč3_spojené.pdf (4.56 MB)

    6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny_Lokca ZaDč3_náložka.pdf (129.45 kB)

 

7. Výkres záberov poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery

    7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca UPN+ZaDč1a2 .pdf (433.93 kB)

    7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_náložka .pdf (109.04 kB)

    7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_spojené .pdf (487.26 kB)

    7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_náložka .pdf (126.09 kB)

    7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca ZaDč3_spojené .pdf (479.55 kB)

    7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery_Lokca UPN+ZaDč1a2 .pdf (446.04 kB)

 

Schéma záväznej časti - Lokca ZaD č. 3

    Schéma_zaväzných_častí_UPN+ZaDč1a2.pdf (653.68 kB)

    Schéma_zaväzných_častí_ZaDč3_náložka.pdf (89.46 kB)

    Schéma_zaväzných_častí_ZaDč3_spojené.pdf (738.03 kB)

    VZN 2/2023-ZaD č.3 UPN-Obce Lokca.pdf (197.7 kB)

Návrh: Zmeny a doplnky č.3 - ÚPN obce Lokca 

textová časť (text návrh ZaDč.3 Lokca.pdf)

výkresová časť

výkres č. 1 (Výkres č1_náložka.pdf) a (Výkres č1_Výkres širších vzťahov.pdf)

výkresy č. 3 (Výkres č3_Komplexný výkres priestor usporiad a funkčného využitia zast územia.pdfVýkres č3_náložka.pdfVýkres č3A_Komplexný výkres priestor usporiad a funkčného využitia zast územia.pdfVýkres č3A_náložka.pdfVýkres č3B_Komplexný výkres priestor usporiad a funkčného využitia zast územia.pdfVýkres č3B_náložka.pdf)

výkresy č. 4 (Výkres č4_náložka.pdfVýkres č4_Výkres riešenia dopravného vybavenia.pdf)

výkresy č. 5 (Výkres č5_náložka.pdfVýkres č5_Výkres riešenia verejného technickéh vybavenia.pdf)

výkresy č. 6 (Výkres č6_náložka.pdfVýkres č6_Výkres ochrany prírody a tvorba krajiny.pdf)

výkresy č. 7 (Výkres č7_náložka.pdfVýkres č7_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery .pdfVýkres č7B_náložka.pdfVýkres č7B_Výkres záberov PP na stavebné a iné zámery .pdf)