Lokca - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Obecná knižnica

Obecná knižnica

Výpožičné dni:

Pondelok: od 12.00 do 15.00
Streda :      od 12.00 do 15.00
Piatok :       od 12.00 do 15.00

Výpožičný poriadok

Výpožičná doba :

knihy 30 dní
časopisy 7 dní

Členské poplatky :

deti ZŠ 0,50 €
študenti 1,00 € dôchodcovia 1,00 €
dospelí 1,00 €

Sankčné poplatky :

1. upomienka 1,00 €
2. upomienka 2,00 €

Strata literatúry :

1. náhrada tým istým titulom
2. zaplatenie ceny titulu, ak je v €
3. zaplatenie ceny titulu, ak je v Sk: 3 – násobok ceny pri starších
tituloch kníh, darovaných knihách

 

BEZ ČITATEĽSKÉHO PREUKAZU SA LITERATÚRA NEPOŽIČIAVA !

Strata čitateľského preukazu, poplatok za nové vydanie : 0,50 €

Do  obecnej    knižnice  boli  v  roku 2014  zakúpené  nasledovné tituly: (doc) 38 kB a (doc). 33,5 kB

Do  obecnej    knižnice  boli  v  roku 2015  zakúpené  nasledovné tituly: (doc). 22 kB

Do  obecnej    knižnice  boli  v  roku 2015  darované  nasledovné tituly: (doc). 22,5 kB