Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Predmetom projektu je vytvorenie chýbajúcich odborných učební, respektíve dovybavenie a modernizácia školskej knižnice.

Hlavné aktivity projektu:

- Obstaranie školskej knižnice

- Obstaranie fyzikálnej učebne

- Obstaranie polytechnickej učebne

- Obstaranie IKT učebne

- Stavebno-technické úpravy učební

Na uvedený projekt bol obci schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 175 477,19 EUR.