Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Horopis

 

Obec Lokca sa nachádza na v geomorfologickom celku Oravská kotlina, ktorá je účasťou širšej Podhôľno-magurskej oblasti. Severná časť chotára zasahuje do celku Podbeskydskej vrchoviny s najvyšším vrcholom Vráta , južná do celku Oravskej magury s najvyšším vrcholom Minčol.