Navigácia

Obsah

Zmluvy


2021

2020

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o nájme nebytových priestorov 76/2020 30.12.2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku - denný stacionár 30.12.2020
Nájom bytu č. 1/274 30.12.2020
Nájom bytu č. 2/274 30.12.2020
Nájom bytu č. 4/274 30.12.2020
Nájom bytu č. 1/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 2/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 3/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 4/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 5/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 6/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 7/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 8/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 9/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 10/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 11/244 30.12.2020
Nájom bytu č. 12/244 30.12.2020
Zmluva o zriadení a prevádzke mobilnej aplikácie 16.12.2020
Kúpnopredajná zmluva 14.12.2020
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. D062020 30.11.2020
Zmluva o výpožičke 27.11.2020
Kúpna zmluva 27.11.2020
Kúpna zmluva - drevné pelety 18.11.2020
Poistná zmluva - vybavenie ZŠ Lokca 04.11.2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov 56/2020 30.10.2020
Zmluva o budúcej zmluve - ambulancia 30.10.2020
Nájom bytu č. 3/274O 30.10.2020
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia VO 30.10.2020
Dodatok č.1 k darovacej zmluve zo dňa 22.07.2020 19.10.2020
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia strechy 28.09.2020
Vybudovanie dočasných komunikácií 09.09.2020
Nájom bytu č. 8/244 31.08.2020
Zmluva o nájme nebytových priestorov 57/2020 31.08.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Priatelia Lokce 28.08.2020
Rámcová zmluva 26.08.2020
Darovacia zmluva - miestna komunikácia 20.08.2020
Zámenná zmluva 03.08.2020
Darovacia zmluva - miestne komunikácie 27.07.2020
Zmluva o elektronickej službe 24.07.2020
Zmluvy o bežnom účte 24.07.2020
Mandátna zmluva - stavebný dozor 06.07.2020
Zmluva o postúpení investičných práv 22.06.2020
Dodatok č. 8 k Zmluve o poskytnutí NFP - ZD 22.06.2020
Zmluva o budúcej zmluve - SD 22.06.2020
Zmluva o dielo - MK Lán 17.06.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce - Lokčan 08.06.2020
Dodatok č. 1 zmluvy o nájme - RKC 27.05.2020
Dodatok č. 1 k zámennej zmluve 27.05.2020
Dodatok č. 1 zmluvy o poskytnutí dotácie - OŠK Lokca 26.05.2020
Zmluva o zabezpečení stravovania 06.05.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie - OŠK 31.03.2020
Zámenná zmluva - MK Limbová 24.03.2020
Zmluva č. 320 0575 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 18.03.2020
Rámcová zmluva - Vnútorné vybavenie ZŠ -časť 1 10.03.2020
Rámcová zmluva - Vnútorné vybavenie ZŠ -časť 2 10.03.2020
Rámcová zmluva - Vnútorné vybavenie ZŠ -časť 3 10.03.2020
Rámcová zmluva - Vnútorné vybavenie ZŠ -časť 4 10.03.2020
Rámcová zmluva - Vnútorné vybavenie ZŠ -časť 5 10.03.2020
Kúpna zmluva - MK Západná 03.03.2020
Kúpna zmluva 21.02.2020
Dodatok č. - Natur-pack 18.02.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ Košice 11.02.2020
Zámenná zmluva - MK Lán 03.02.2020
Darovacia zmluva 03.02.2020
Dodatok č.1 - Prestavba hygienických zariadení 03.02.2020
Darovacia zmluva MK Budínska 31.01.2020
KZ Stanislav Janolek a manž. Veronika 23.01.2020
Dodatok č. 2 k zmluve o nájme - OVS 22.01.2020
Dodatok č. 1 Zmluvy o poskytovaní služieb 21.01.2020
Zámenná zmluva 21.01.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ Námestovo 13.01.2020
Zmluva o poskytnutí príspevku - sociálne služby 10.01.2020
Dodatok č. 1 kúpnej zmluvy MK Bazová 10.01.2020
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ Dolný Kubín 08.01.2020
Darovacia zmluva 02.01.2020
Nájom bytu č. 1/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 2/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 3/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 4/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 5/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 6/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 7/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 8/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 9/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 10/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 11/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 12/244 30.12.2019
Nájom bytu č. 1/274 30.12.2019
Nájom bytu č. 2/274 30.12.2019
Nájom bytu č. 3/274 30.12.2019
Nájom bytu č. 4/274 30.12.2019

2019

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Kúpna zmluva - Traktor 30.12.2019
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí podpory 18.12.2019
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 03.12.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie CVČ Maják 02.12.2019
Dodatok k darovacej zmluve-MK Bazová 18.11.2019
Kúpna zmluva - MK Bazová 15.11.2019
Darovacia zmluva - miestna komunikácia "Bazová" 08.11.2019
Zámenná zmluva - MK Limbova 21.10.2019
zmluva o poskytnutí auditu 14.10.2019
Zmluva o dielo - Zmeny a doplnky ÚP 10.10.2019
Mandátna zmluva - Zmeny o doplnky ÚP 10.10.2019
Dodatok č. 7 k zmluve o poskytnutí NFP 10.10.2019
Zmluva o dielo ObZS 03.10.2019
Darovacia zmluva MK Budínska 03.10.2019
Zmluva o dielo - Lávka 16.09.2019
Zmluva o dielo - cintorín 13.09.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie 20.08.2019
Dodatok k zmluve - Telekom 20.08.2019
Kúpna zmluva - drevné pelety 19.08.2019
Dohoda o financovaní ZaD č. 3 ÚP Lokca 16.08.2019
Zmluva o likvidácii stavebného odpadu 09.08.2019
Kúpna zmluva 07.08.2019
Darovacia zmluva 02.08.2019
Zmluva - poistenie techniky 16.07.2019
Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP 05.07.2019
Kúpna zmluva - MK Bazová 24.06.2019
Nájomná zmluva Janák2019 24.06.2019
Nájomná zmluva Košút2019 24.06.2019
Nájom pozemok Skalák2019 24.06.2019
Nájom pozemok Borovčík2019 24.06.2019
Nájom pozemok Hnojčíková2019 24.06.2019
Dodatok č. 1 k ZoD 02/07/2018 19.06.2019
Nájom pozemok Ošťadnický2019 07.06.2019
Nájom pozemok Vajdiar2019 07.06.2019
Nájom pozemok Jančiga2019 07.06.2019
Nájom pozemok Ťasnocha2019 07.06.2019
Dodatok č. 3 k poistnej zmluve 06.06.2019
Zmluva o dielo - miestne komunikácie 03.06.2019
Kúpna zmluva 30.05.2019
Nájomná zmluva Laža2019 30.05.2019
Kúpna zmluva 031/2019-Ra 27.05.2019
Kúpna zmluva 032/2019-Ra 27.05.2019
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo č. 011/2019 15.05.2019
Darovacia zmluva - MK Lán 14.05.2019
Darovacia zmluva - MK Limbová 14.05.2019
Darovacia zmluva - MK-dodatok 09.05.2019
Zmluv O2 03.05.2019
Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie AČ 30.04.2019
Zmluva o nájme pozemkov 15.04.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 2019 10.04.2019
Zmluva o dielo - WIFI 05.04.2019
Zmluva - zber šatstva a textilu 28.03.2019
Znluva o poskytovaní poradenstva - normotvorná činnosť 19.03.2019
Zámenná zmluva 13.03.2019
Zmluva o poskytnutí dotácie - OŠK 05.03.2019
Zámenná zmluva 01.03.2019
Kúpna zmluva 01.03.2019
Darovacia zmluva 01.03.2019
Nájomná zmluva MUDr. Rastislav Melek 27.02.2019
Zmluva č. 2019/23 o vykonaní mobilného výkupu odpadu a zberovej akcii na území obce 19.02.2019
Zmluva o poskytnutí podpory - Verejná zeleň 11.02.2019
Zmluva o grantovom účte 01.02.2019
Dohoda o spolupráci - SSD 30.01.2019
Zmluva o vypožičke 30.01.2019
Dodatok k zmluve - komunálny odpad 30.01.2019
Dohoda k poistnej zmluve č. 2400058962 o poskytnutí zľavy na poistnom 14.01.2019
Zmluva o postytnutí dotácie - CVČ Dolný Kubín 10.01.2019
Nájom bytu č. 7/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 8/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 9/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 10/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 11/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 12/244 02.01.2019
Nájom bytu č.2/274 02.01.2019
Nájom bytu č.3/274 02.01.2019
Nájom bytu č.4/274 02.01.2019
Nájom bytu č. 1/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 3/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 4/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 2/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 5/244 02.01.2019
Nájom bytu č. 6/244 02.01.2019

2018

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Dohoda o poskytnutí podpory 20.12.2018
Kúpna zmluva - pozemky 19.12.2018
Mandátna zmluva - stavebný dozor 19.12.2018
Dodatok č.5 k Zmluve o poskytnutí NFP - ZD 18.12.2018
Zmluva o poskytovaní odborných a poradenských služieb 18.12.2018
Zmluva o výkone činnosti 18.12.2018
Darovacia zmluva - MK "Budínska" 17.12.2018
Kúpna zmluva - kontajnery ZD 05.12.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - CVČ Námestovo 16.11.2018
Dodatok č. 1 ZoD - Autobusová stanica 15.11.2018
Zmluva o postúpení investičných práv 14.11.2018
Autorská zmluva 07.11.2018
Nájomná zmluva byt č. 1 -Ľubomír Verníček 07.11.2018
Nájomná zmluva Maťugová Lenka 31.10.2018
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia verejného osvetlenia 22.10.2018
NZ Strime, s.r.o 15.10.2018
Zmluva o dielo - Údržba zdravotného strediska 12.10.2018
Dodatok č. 1 ZoD - MK 09.10.2018
Nájomná zmluva Kaderníctvo - Eva Urbaníková 28.09.2018
Zmluva o dielo - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ 24.09.2018
Zmluva o pripojení 04.09.2018
zmluva o spracúvaní osobných údajov - urbis 04.09.2018
Rámcová zmluva - Brantner 30.08.2018
Dodatok č. 1 ZoD - Rekonštrukcia MK 23.08.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Priatelia Lokce 22.08.2018
Darovacia zmluva - miestna komunikácia "Severná" 21.08.2018
Zámenná zmluva 20.08.2018
Farský klub - dotácia 20.08.2018
Zmluva o dielo - Autobusová stanica 06.08.2018
Zmluva o dielo 19.07.2018
Dodatok TELEKOM, a.s. 18.07.2018
Kúpnopredajná zmluva - Hnojčíková Mária 10.07.2018
Dohoda o poskytnutí príspevku 28.06.2018
Zmluva o dielo - Nadstavba ŠJ 28.06.2018
Zmluva GDPR 27.06.2018
Zmluva o grantovom účte 21.06.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Poludienok - 2 20.06.2018
Darovacia zmluva - Východná 11.06.2018
Dodatok. č.1 JPU Podkošariská Lokca 11.06.2018
Zmluva o dielo - Miestne komunikácie 31.05.2018
Zmluva o bežnom účte 30.05.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - HZ 28.05.2018
Zmluva o dielo - Zberný dvor 02.05.2018
Zmluva - NATUR - PACK 20.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb 19.04.2018
Zmluva č.38 274 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 16.04.2018
Zmluva o poskytnutí soc. príspevku 11.04.2018
Dodatok č. 4 k zmluve o NFP 06.04.2018
Zmluva o zabezpečení služieb OPŽP SK 05.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - O2 20.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Lokčan 15.03.2018
KZ Elektro Sahul, s.r.o. 14.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - OŠK 13.03.2018
Zmluva o dielo HZ II. etapa 05.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Poludienok 02.03.2018
Dohoda z operačného programu ľudské zdroje 20.02.2018
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 2.5.2017 15.02.2018
Dodatok č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP 07.02.2018
Dodatok č.1 k zámennej zmluve 30.01.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby 29.01.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce - CVČ 18.01.2018
Zmluva o dielo - Lávka ihrisko 11.01.2018
KZ Martin Bakaľa 11.01.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny 05.01.2018
Nájom bytu č. 1/274 02.01.2018
Nájom bytu č. 2/274 02.01.2018
Nájom bytu č. 3/274 02.01.2018
Nájom bytu č. 4/274 02.01.2018
Nájom bytu č. 1/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 2/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 3/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 4/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 5/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 6/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 7/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 8/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 9/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 10/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 11/244 02.01.2018
Nájom bytu č. 12/244 02.01.2018

2017

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o nájme pozemku 14.12.2017
Zmluva - Externý projektový manažment 01.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestoroch 30.11.2017
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi 15.11.2017
Zmluva o postkytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce - CVČ Námestovo 13.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestoroch 31.10.2017
Zmluva o poskytovaní služieb Zvyšovanie informovanosti v oblasti OH pre projekt: "Zberný dvor obce Lokca" 30.10.2017
Darovacia zmluva - Podkošariská 25.10.2017
Zámenná zmluva - Podkošariská 25.10.2017
Zmluva - zber pneumatík 16.10.2017
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia 10.10.2017
Zmluva o dielo - spevnené plochy 21.09.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 53/2017 21.09.2017
Kúpna zmluva - drevné pelety 04.09.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce 25.08.2017
Zmluva o bežnom účte 16.08.2017
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia komunikácií Lokca 14.08.2017
Dohoda o zabezpečení povinnej práce 01.08.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov 31.07.2017
Zmluva o dielo 25.07.2017
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb 25.07.2017
Zmluva o dielo - rozšírenie verejného osvetlenia 25.07.2017
Zmluva o prevádzke webového sídla 19.07.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov 19.07.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP 19.07.2017
Zmluva o poskytovaní služieb 11.07.2017
Zámenná zmluva 11.07.2017
Kúpna zmluva 30.06.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov 30.06.2017
Mandátna zmluva – stavebný dozor 28.06.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP 27.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Poludienok 23.06.2017
Zmluva o dielo –Hasičská zbrojnica Lokca 20.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR 05.06.2017
Zmluva o dielo – Autobusová stanica – projektová dokumentácia 29.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Lokčan 26.05.2017
Zmluva o poskytnutí služieb 25.05.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov 12.05.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov 09.05.2017
Zmluva o postúpení investičných práv 05.05.2017
Zámenná zmluva 03.05.2017
Darovacia zmluva 03.05.2017
Zmluva o nájme – Dodatok č.1 21.04.2017
Zmluva o dielo – Spojovacia chodba ZŠ 21.04.2017
Zmluva – audit účtovnej závierky 13.04.2017
Zmluva o grantovom účte 06.04.2017
Darovacia zmluva – dodatok č. 2 03.04.2017
Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy 21.03.2017
Darovacia zmluva – COOP 07.03.2017
Darovacia zmluva 24.02.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Poludienok 21.02.2017
Licenčná zmluva – tendernet.sk 16.02.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – OŠK Lokca 09.02.2017
Úrazové poistenie – uchádzači o zamestnanie 31.01.2017
Zmluva – divadlo VENDO 16.01.2017
Doplnok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva č. 264 02.01.2017

2016

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi – Kovot 30.12.2016
Dodatok č. 1 k NZ 24/2012 30.12.2016
Zmluva o prenájme – komín 21.12.2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Zberný dvor 19.12.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – FSk Poludienok 13.12.2016
Zmluva – Združenie BO 05.12.2016
Zmluva o grantovom účte – zberný dvor 02.12.2016
Zámenná zmluva – pozemok 28.11.2016
Kúpna zmluva – pozemok 31.10.2016
Dodatok k zmluve 51/2015 – Dátové centrum miest a obcí 11.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Priatelia Lokce 26.08.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – FSk Lokčan 26.08.2016
Zmluva o nájme bytu 27.07.2016
Darovacia zmluva 20.07.2016
Zmluva – OVS 3 29.06.2016
Zmluva – OVS 2 29.06.2016
Zmluva – OVS 1 29.06.2016
Zmluva – poistenie auta 17.06.2016
Zmluva – OPŽP 16.06.2016
Zmluva – Ekoray 03.06.2016
Nájomná zmluva – Zberný dvor 23.05.2016
Zmluva – výstavba MK 18.05.2016
Zmluva – oprava MK 18.05.2016
Zmluva – Ekoray 11.05.2016
Zmluva – CVČ 22.04.2016
Zmluva – Envi–Pak 05.04.2016
Zmluva – SLOVGRAM 01.04.2016
Zmluva o prenájme bytu 01.04.2016
Darovacia zmluva – pozemky 23.03.2016
Zmluva o dielo – Zberný dvor – projektová dokumentácia 17.03.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie 15.03.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ 07.03.2016
Zmluva o zabezpečení služieb 02.03.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie – obecný športový klub 22.02.2016
Zmluva – Úrazové poistenie 05.02.2016
Darovacia zmluva – pozemky 29.01.2016
Kúpna zmluva – Kramarčík 28.01.2016
Mandátna zmluva – územný plán 14.01.2016
Zmluva o dielo – územný plán 14.01.2016
Zmluva – divadlo Vendo 14.01.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie – Beskydy bez hraníc, o.z. 11.01.2016

2015

2014

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva – Beskydy OZ 30.12.2014
Zámenná zmluva 18.12.2014
Zmluva o prenájme bytu 01.12.2014
Zmluva o prenájme bytu 01.12.2014
Zmluva – Zber KO 13.11.2014
Dodatok č. 1 k zmluve uzavretej dňa 14.04.2011 24.10.2014
Kúpna zmluva – Prevod vlastníctva k nehnuteľnosti 21.10.2014
Zmluva o dielo – Geoportál 02.10.2014
Zmluva o prenájme bytu 29.09.2014
Zmluva o dielo – Cesta Grúnik 23.09.2014
Zmluva o príspevku – HK Altis 17.09.2014
Zmluva – CVČ 05.09.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 08.08.2014
Kúpna zmluva – uhlie 01.08.2014
Komunálna poisťovňa 30.07.2014
Kúpna zmluva – Pelety 18.07.2014
Zmluva o dielo – Obnova kotolne ZŠ 18.07.2014
Kúpna zmluva – Merač rýchlosti 19.06.2014
Darovacia zmluva – Trafic 17.06.2014
Zmluva – program 11.06.2014
Kúpna zmluva – Avia A31 K 04.06.2014
Zmluva – OVS 22.05.2014
Zmluva o príspevku – Oravské Venuše 22.05.2014
Zmluva o príspevku – Únia nevidiacich 14.05.2014
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v Lokci 14.05.2014
Zmluva o prenájme bytu č. 8 30.04.2014
Kúpna zmluva – pozemok 29.04.2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ Maják 03.04.2014
Zmluva o prenájme – Hatter 21.03.2014
Zmluva o kontrolnej činnosti – elektroinštalácia 07.03.2014
Zmluva o príspevku – CVČ – Trstená 04.03.2014
Zmluva o príspevku – CVČ – Dolný Kubín 03.03.2014
Nájomná zmluva 28.02.2014
Komunálna poisťovňa 28.02.2014
Zmluva o poskytnutí dotácií – OŠK 28.02.2014
Dodatok č. 1 k zmluve – Zberné suroviny 26.02.2014
Zmluva – divadelné predstavenie 27.01.2014
Zmluva o zriadení vecného bremena 14.01.2014
Zmluva o príspevku – transezofageálna sonda 10.01.2014
Zmluva nájme bytu 10.01.2014
Zmluva – Poistenie 01.01.2014

2013

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o prenájme – reklamná plocha 30.12.2013
Zmluva o prenájme – pozemok a nebytové priestory 30.12.2013
Zmluva – odvoz odpadu 20.12.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ 13.12.2013
Zmluva o nájme – nebytové priestory 24.11.2013
Zmluva o nájme – nebytové priestory 31.10.2013
Dodatok k zmluve – OŠK 23.09.2013
Kúpna zmluva – pozemok 11.09.2013
Kúpna zmluva – pelety 19.08.2013
Dodatok zmluvy – OVS 05.08.2013
Zmluva o určení platcu faktúr – OVS 01.08.2013
Dohoda o poskytnutí dotácie – Biatlon 01.08.2013
Zmluva o nájme bytu 16.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Cenník 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dom č. 244 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dom smútku 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Obecný úrad 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Byty ZŠ 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Futbalový štadión 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Hasičská zbrojnica 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Kultúrny dom 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Lyžiarsky vlek 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Verejné WC 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Základná škola 15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Verejné osvetlenie 15.07.2013
Zmluva o dielo – Náter strechy 19.06.2013
Zmluva o dielo – Miestne komunikácie 10.06.2013
Zmluva o dielo – Obecný rozhlas 21.05.2013
Zmluva o dielo – Zdravotné stredisko – vykurovanie 10.05.2013
Zmluva o dielo – Dažďová kanalizácia 02.05.2013
Zmluva o grantovom účte 23.04.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny 11.04.2013
Zmluva o prenájme nebytových priestorov 28.03.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie 08.03.2013
Zmluva s CVČ Námestovo 08.03.2013
Zmluva na uhlie 08.03.2013
Komunálna poisťovňa 28.02.2013
Dodatok k zmluve z 16.01.2013 26.02.2013
Kolektívna zmluva 15.02.2013
Kúpna zmluva – pozemok 16.01.2013
Zmluva o uverejnení inzercie 08.01.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie – OŠK 03.01.2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb 02.01.2013

2012

Názov Vyvesené Dátum zvesenia
Zmluva o poskytovaní služieb – odpad 21.12.2012
Dodatok ku kúpnej zmluve 5/2012 20.12.2012
Dohoda o zneškodnení odpadov 2013 14.12.2012
Dodatok ku zmluve 18/2012 30.11.2012
Licenčná zmluva 21.11.2012
Zmluva o dodávke elektriny – Hasičská zbrojnica 13.11.2012
Zmluva o dielo – Zemné práce 21.09.2012
Kúpna zmluva – parcela č. 2181/7 11.09.2012
Zmluva o dielo – Oprava elektroinštalácie 15.08.2012
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností 13.08.2012
Zmluva o dodávke elektriny – Lyžiarsky vlek 07.08.2012
Zmluva o dodávke elektriny – Dom smútku 07.08.2012
Zmluva o dielo – Oprava a výstavba miestnych komunikácií Lokca 30.07.2012
Zmluva o dodávke – Elektrina 16.07.2012
Zmluva o nájme veci – Pozemok 29.06.2012
Zmluva o prenájme – Priestory v bývalej ZDŠ 25.06.2012
Zmluva o dielo – Regenerácia trávnika futbalového ihriska 20.06.2012
Zmluva o dielo – Eurocluster 01.06.2012
Zmluva o prenájme – Priestory v bývalej SEZ 31.05.2012
Zmluva o dielo – Výstavba tréningového ihriska 17.04.2012
Zmluva o finančnej dotácii – obecný športový klub Lokca 28.03.2012
Kúpna zmluva – parcela č. KN–C 665/19 diel 3, 22 diel 6, 24 diel 8 20.03.2012
Dodávateľsko–odberateľská zmluva – Výrub topoľov 20.03.2012
Kúpna zmluva – MK Lán 15.02.2012
Kúpna zmluva – dodávka uhlia 23.01.2012
Zmluva o prenájme – lyžiarsky vlek 20.01.2012
Kúpna zmluva – parcela č. 2179/11 20.01.2012