Navigácia

Obsah

VZN

2014

Doplnok č.03/2012 o určení čiastočných úhrad v školských zariadeniach (doc) Stiahnuté: 318x | 05.09.2017

Príloha č. 1 VZN 5-2014 (doc) Stiahnuté: 294x | 31.12.2014

VZN kuratela2014 (doc) Stiahnuté: 326x | 31.12.2014

VZN odpady 2014 (doc) Stiahnuté: 360x | 31.12.2014

vzn_dan_z_nehnutelnosti_2014 (doc) Stiahnuté: 313x | 31.12.2014

VZN_miestne_dane_2014 (doc) Stiahnuté: 328x | 31.12.2014

2013

Príloha č. 1 VZN 6-2012 (doc) Stiahnuté: 204x | 31.12.2013

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (doc) Stiahnuté: 215x | 31.12.2013

Štatút knižnice (doc) Stiahnuté: 206x | 31.12.2013

Výpožičný poriadok Obecnej knižnice (doc) Stiahnuté: 230x | 31.12.2013

VZN – cintorínsky poriadok (doc) Stiahnuté: 252x | 31.12.2013

VZN – Požiarny poriadok obce (doc) Stiahnuté: 270x | 31.12.2013

VZN cintorínsky poriadok 2012 (doc) Stiahnuté: 291x | 31.12.2013

VZN o dani z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 221x | 31.12.2013

VZN o držaní psov (doc) Stiahnuté: 199x | 31.12.2013

VZN o miestnych daniach 2013 (doc) Stiahnuté: 221x | 31.12.2013

VZN o nájme bytov (doc) Stiahnuté: 334x | 31.12.2013

VZN o odpadoch 2013 (doc) Stiahnuté: 209x | 31.12.2013

VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce (doc) Stiahnuté: 234x | 31.12.2013

VZN o poskytovaní opatrovateľskej služby (doc) Stiahnuté: 210x | 31.12.2013

Stránka