Navigácia

Obsah

VZN

2019

VZN č. 7/2019 o určení výšky mesačného príspevku v MŠ a školských zariadeniach zriadených obcou Stiahnuté: 80x | 02.01.2020

VZN č. 8/2019 o dani z nehnuteľností na území obce Stiahnuté: 117x | 02.01.2020

VZN o poskytovaní finančného príspevku pri narodení dieťaťa Stiahnuté: 187x | 13.05.2019

VZN o úhradách za sociálne služby poskytované obcou Stiahnuté: 129x | 13.05.2019

2018

Dodatok č.3 k VZN o odpadoch Stiahnuté: 216x | 21.02.2019

2017

Dodatok č. 1 VZN č. 5/2014 o dani z nehnuteľnosti Stiahnuté: 397x | 02.01.2018

Príloha č. 1 VZN č. 1/2013 o určení výšky dotácie na dieťa MŠ a žiaka školských zariadení Stiahnuté: 345x | 02.01.2018

VZN o vyhradení miest a určení podmienok na umiestňovanie predvolebných plagátov Stiahnuté: 334x | 02.11.2017

VZN o zákaze hazardných hier na území obce Lokca Stiahnuté: 464x | 05.09.2017

VZN o záväznej časti Zmien a doplnkov č. 2 ÚP obce Lokca Stiahnuté: 390x | 02.11.2017

VZN o zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 322x | 02.11.2017

2016

Dodatok č. 2 (doc) Stiahnuté: 551x | 05.09.2017

Popis k VZN (doc) Stiahnuté: 547x | 05.09.2017

Príloha č. VZN 1-2013 dotácia na žiaka (xls) Stiahnuté: 341x | 05.09.2017

VZN daň z nehnuteľnosti (doc) Stiahnuté: 667x | 05.09.2017

VZN o miestnom poplatku - odpady Stiahnuté: 402x | 13.11.2017

VZN odpady (doc) Stiahnuté: 787x | 05.09.2017

VZN zápis do školy (doc) Stiahnuté: 576x | 05.09.2017

2015

VZN – voľnočasové aktivity (doc) Stiahnuté: 361x | 05.09.2017

VZN o určení postupu, podmienok a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby Stiahnuté: 140x | 08.02.2019

Stránka