Navigácia

Výber jazyka

Obsah

Zmluvy


2018

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva č.38 274 o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR16.04.2018
Zmluva o poskytnutí soc. príspevku11.04.2018
Dodatok č. 4 k zmluve o NFP06.04.2018
Zmluva o zabezpečení služieb OPŽP SK05.04.2018
Zmluva o poskytovaní služieb - O220.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Lokčan15.03.2018
KZ Elektro Sahul, s.r.o.14.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - OŠK13.03.2018
Zmluva o dielo HZ II. etapa05.03.2018
Zmluva o poskytnutí dotácie - Poludienok02.03.2018
Dohoda z operačného programu ľudské zdroje20.02.2018
Dodatok č.1 k zámennej zmluve zo dňa 2.5.201715.02.2018
Dodatok č. 3 zmluvy o poskytnutí NFP07.02.2018
Dodatok č.1 k zámennej zmluve30.01.2018
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby29.01.2018
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce - CVČ18.01.2018
Zmluva o dielo - Lávka ihrisko11.01.2018
KZ Martin Bakaľa11.01.2018
Zmluva o združenej dodávke elektriny05.01.2018
Nájom bytu č. 1/27402.01.2018
Nájom bytu č. 2/27402.01.2018
Nájom bytu č. 3/27402.01.2018
Nájom bytu č. 4/27402.01.2018
Nájom bytu č. 1/24402.01.2018
Nájom bytu č. 2/24402.01.2018
Nájom bytu č. 3/24402.01.2018
Nájom bytu č. 4/24402.01.2018
Nájom bytu č. 5/24402.01.2018
Nájom bytu č. 6/24402.01.2018
Nájom bytu č. 7/24402.01.2018
Nájom bytu č. 8/24402.01.2018
Nájom bytu č. 9/24402.01.2018
Nájom bytu č. 10/24402.01.2018
Nájom bytu č. 11/24402.01.2018
Nájom bytu č. 12/24402.01.2018

2017

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva o nájme pozemku14.12.2017
Zmluva - Externý projektový manažment01.12.2017
Zmluva o nájme nebytových priestoroch30.11.2017
Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi15.11.2017
Zmluva o postkytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu obce - CVČ Námestovo13.11.2017
Zmluva o nájme nebytových priestoroch31.10.2017
Zmluva o poskytovaní služieb Zvyšovanie informovanosti v oblasti OH pre projekt: "Zberný dvor obce Lokca"30.10.2017
Darovacia zmluva - Podkošariská25.10.2017
Zámenná zmluva - Podkošariská25.10.2017
Zmluva - zber pneumatík16.10.2017
Zmluva o dielo - Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia10.10.2017
Zmluva o dielo - spevnené plochy21.09.2017
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 53/201721.09.2017
Kúpna zmluva - drevné pelety04.09.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu obce25.08.2017
Zmluva o bežnom účte16.08.2017
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia komunikácií Lokca14.08.2017
Dohoda o zabezpečení povinnej práce01.08.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov31.07.2017
Zmluva o dielo25.07.2017
Dodatok k zmluve o poskytnutí služieb25.07.2017
Zmluva o dielo - rozšírenie verejného osvetlenia25.07.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov19.07.2017
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP19.07.2017
Zmluva o poskytovaní služieb11.07.2017
Kúpna zmluva30.06.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov30.06.2017
Mandátna zmluva – stavebný dozor28.06.2017
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP27.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Poludienok23.06.2017
Zmluva o dielo –Hasičská zbrojnica Lokca20.06.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR05.06.2017
Zmluva o dielo – Autobusová stanica – projektová dokumentácia29.05.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Lokčan26.05.2017
Zmluva o poskytnutí služieb25.05.2017
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov12.05.2017
Zmluva o nájme nebytových priestorov09.05.2017
Zmluva o postúpení investičných práv05.05.2017
Zámenná zmluva03.05.2017
Darovacia zmluva03.05.2017
Zmluva o nájme – Dodatok č.121.04.2017
Zmluva o dielo – Spojovacia chodba ZŠ21.04.2017
Zmluva – audit účtovnej závierky13.04.2017
Zmluva o grantovom účte06.04.2017
Darovacia zmluva – dodatok č. 203.04.2017
Zmluva o pripojení zariadenia do distribučnej sústavy21.03.2017
Darovacia zmluva – COOP07.03.2017
Darovacia zmluva24.02.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – Poludienok21.02.2017
Licenčná zmluva – tendernet.sk16.02.2017
Zmluva o poskytnutí dotácie – OŠK Lokca09.02.2017
Úrazové poistenie – uchádzači o zamestnanie31.01.2017
Zmluva – divadlo VENDO16.01.2017
Doplnok č.1 k zmluve o poskytovaní služieb odpadového hospodárstva č. 26402.01.2017

2016

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva o nakladaní s komunálnymi odpadmi – Kovot30.12.2016
Dodatok č. 1 k NZ 24/201230.12.2016
Zmluva o prenájme – komín21.12.2016
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku – Zberný dvor19.12.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – FSk Poludienok13.12.2016
Zmluva – Združenie BO05.12.2016
Zmluva o grantovom účte – zberný dvor02.12.2016
Zámenná zmluva – pozemok28.11.2016
Kúpna zmluva – pozemok31.10.2016
Dodatok k zmluve 51/2015 – Dátové centrum miest a obcí11.10.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – Priatelia Lokce26.08.2016
Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie – FSk Lokčan26.08.2016
Zmluva o nájme bytu27.07.2016
Darovacia zmluva20.07.2016
Zmluva – OVS 329.06.2016
Zmluva – OVS 229.06.2016
Zmluva – OVS 129.06.2016
Zmluva – poistenie auta17.06.2016
Zmluva – OPŽP16.06.2016
Zmluva – Ekoray03.06.2016
Nájomná zmluva – Zberný dvor23.05.2016
Zmluva – výstavba MK18.05.2016
Zmluva – oprava MK18.05.2016
Zmluva – Ekoray11.05.2016
Zmluva – CVČ22.04.2016
Zmluva – Envi–Pak05.04.2016
Zmluva – SLOVGRAM01.04.2016
Zmluva o prenájme bytu01.04.2016
Darovacia zmluva – pozemky23.03.2016
Zmluva o dielo – Zberný dvor – projektová dokumentácia17.03.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie15.03.2016
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ07.03.2016
Zmluva o zabezpečení služieb02.03.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie – obecný športový klub22.02.2016
Zmluva – Úrazové poistenie05.02.2016
Darovacia zmluva – pozemky29.01.2016
Kúpna zmluva – Kramarčík28.01.2016
Mandátna zmluva – územný plán14.01.2016
Zmluva o dielo – územný plán14.01.2016
Zmluva – divadlo Vendo14.01.2016
Zmluva o poskytnutí dotácie – Beskydy bez hraníc, o.z.11.01.2016

2015

2014

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva – Beskydy OZ30.12.2014
Zámenná zmluva18.12.2014
Zmluva o prenájme bytu01.12.2014
Zmluva o prenájme bytu01.12.2014
Zmluva – Zber KO13.11.2014
Dodatok č. 1 k zmluve uzavretej dňa 14.04.201124.10.2014
Kúpna zmluva – Prevod vlastníctva k nehnuteľnosti21.10.2014
Zmluva o dielo – Geoportál02.10.2014
Zmluva o prenájme bytu29.09.2014
Zmluva o dielo – Cesta Grúnik23.09.2014
Zmluva o príspevku – HK Altis17.09.2014
Zmluva – CVČ05.09.2014
Dodatok č. 1 k zmluve o dielo08.08.2014
Kúpna zmluva – uhlie01.08.2014
Komunálna poisťovňa30.07.2014
Kúpna zmluva – Pelety18.07.2014
Zmluva o dielo – Obnova kotolne ZŠ18.07.2014
Kúpna zmluva – Merač rýchlosti19.06.2014
Darovacia zmluva – Trafic17.06.2014
Zmluva – program11.06.2014
Kúpna zmluva – Avia A31 K04.06.2014
Zmluva – OVS22.05.2014
Zmluva o príspevku – Oravské Venuše22.05.2014
Zmluva o príspevku – Únia nevidiacich14.05.2014
Zmluva o dielo – Rekonštrukcia a výstavba miestnych komunikácií v Lokci14.05.2014
Zmluva o prenájme bytu č. 830.04.2014
Kúpna zmluva – pozemok29.04.2014
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ Maják03.04.2014
Zmluva o prenájme – Hatter21.03.2014
Zmluva o kontrolnej činnosti – elektroinštalácia07.03.2014
Zmluva o príspevku – CVČ – Trstená04.03.2014
Zmluva o príspevku – CVČ – Dolný Kubín03.03.2014
Nájomná zmluva28.02.2014
Komunálna poisťovňa28.02.2014
Zmluva o poskytnutí dotácií – OŠK28.02.2014
Dodatok č. 1 k zmluve – Zberné suroviny26.02.2014
Zmluva – divadelné predstavenie27.01.2014
Zmluva o zriadení vecného bremena14.01.2014
Zmluva o príspevku – transezofageálna sonda10.01.2014
Zmluva nájme bytu10.01.2014
Zmluva – Poistenie01.01.2014

2013

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva o prenájme – reklamná plocha30.12.2013
Zmluva o prenájme – pozemok a nebytové priestory30.12.2013
Zmluva – odvoz odpadu20.12.2013
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov – CVČ13.12.2013
Zmluva o nájme – nebytové priestory24.11.2013
Zmluva o nájme – nebytové priestory31.10.2013
Dodatok k zmluve – OŠK23.09.2013
Kúpna zmluva – pozemok11.09.2013
Kúpna zmluva – pelety19.08.2013
Dodatok zmluvy – OVS05.08.2013
Zmluva o určení platcu faktúr – OVS01.08.2013
Dohoda o poskytnutí dotácie – Biatlon01.08.2013
Zmluva o nájme bytu16.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Cenník15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dom č. 24415.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Dom smútku15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Obecný úrad15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Byty ZŠ15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Futbalový štadión15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Hasičská zbrojnica15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Kultúrny dom15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Lyžiarsky vlek15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Verejné WC15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Základná škola15.07.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny – Verejné osvetlenie15.07.2013
Zmluva o dielo – Náter strechy19.06.2013
Zmluva o dielo – Miestne komunikácie10.06.2013
Zmluva o dielo – Obecný rozhlas21.05.2013
Zmluva o dielo – Zdravotné stredisko – vykurovanie10.05.2013
Zmluva o dielo – Dažďová kanalizácia02.05.2013
Zmluva o grantovom účte23.04.2013
Zmluva o združenej dodávke elektriny11.04.2013
Zmluva o prenájme nebytových priestorov28.03.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie08.03.2013
Zmluva s CVČ Námestovo08.03.2013
Zmluva na uhlie08.03.2013
Komunálna poisťovňa28.02.2013
Dodatok k zmluve z 16.01.201326.02.2013
Kolektívna zmluva15.02.2013
Kúpna zmluva – pozemok16.01.2013
Zmluva o uverejnení inzercie08.01.2013
Zmluva o poskytnutí dotácie – OŠK03.01.2013
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb02.01.2013

2012

NázovVyvesenéDátum zvesenia
Zmluva o poskytovaní služieb – odpad21.12.2012
Dodatok ku kúpnej zmluve 5/201220.12.2012
Dohoda o zneškodnení odpadov 201314.12.2012
Dodatok ku zmluve 18/201230.11.2012
Licenčná zmluva21.11.2012
Zmluva o dodávke elektriny – Hasičská zbrojnica13.11.2012
Zmluva o dielo – Zemné práce21.09.2012
Kúpna zmluva – parcela č. 2181/711.09.2012
Zmluva o dielo – Oprava elektroinštalácie15.08.2012
Zmluva o postúpení investičných práv a povinností13.08.2012
Zmluva o dodávke elektriny – Lyžiarsky vlek07.08.2012
Zmluva o dodávke elektriny – Dom smútku07.08.2012
Zmluva o dielo – Oprava a výstavba miestnych komunikácií Lokca30.07.2012
Zmluva o dodávke – Elektrina16.07.2012
Zmluva o nájme veci – Pozemok29.06.2012
Zmluva o prenájme – Priestory v bývalej ZDŠ25.06.2012
Zmluva o dielo – Regenerácia trávnika futbalového ihriska20.06.2012
Zmluva o dielo – Eurocluster01.06.2012
Zmluva o prenájme – Priestory v bývalej SEZ31.05.2012
Zmluva o dielo – Výstavba tréningového ihriska17.04.2012
Zmluva o finančnej dotácii – obecný športový klub Lokca28.03.2012
Kúpna zmluva – parcela č. KN–C 665/19 diel 3, 22 diel 6, 24 diel 820.03.2012
Dodávateľsko–odberateľská zmluva – Výrub topoľov20.03.2012
Kúpna zmluva – MK Lán15.02.2012
Kúpna zmluva – dodávka uhlia23.01.2012
Zmluva o prenájme – lyžiarsky vlek20.01.2012
Kúpna zmluva – parcela č. 2179/1120.01.2012

2011

NázovVyvesenéDátum zvesenia
balak28.05.2012
projekty28.05.2012
sihelsky 128.05.2012
sojkova28.05.2012
vnucakova28.05.2012
z-fejova28.05.2012
z-ives28.05.2012
z-jadron28.05.2012
z-osk28.05.2012
z-sihelsky28.05.2012
z-klobuc28.05.2012
zmluva-zd28.05.2012
byt12.05.2012
capek12.05.2012
cemetery12.05.2012
daudazd12.05.2012
fbmont-z12.05.2012
chodník 112.05.2012
chodník 212.05.2012
chodníky12.05.2012
kp12.05.2012
Lokca č.17512.05.2012
Lokca č.37412.05.2012
ovs 112.05.2012
ovs 212.05.2012
ovs 312.05.2012
pozemok zd12.05.2012
ts 201212.05.2012